Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Air Diffuser
Rain Hood
Rain Hood
Code:VC-RH
Ventcap
Ventcap
Code:VC-SUF (SUA)
Ventcap
Ventcap
Code:VC-SV (SUS)
Linear Diffuser
Linear Diffuser
Code:LD
Return Diffuser
Return Diffuser
Code:FRG