Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Home >>
0.6/1 kV Pvc covered aluminum steel reinforced cables—As/PVC
 

Construction

1. Conductor: Steel

2. Conductor: Aluminum

3. Insulation: PVC