Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Home >>
300/500 V unscreened flexible control cables - Cu/PVC/PVC
 

Construction

1. Conductor: Copper

2. Insulation: PVC

3. Outer sheath: PVC