Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Round Duct
End Cap
End Cap
Code:
Bend 45
Bend 45
Code:
Sleeve
Sleeve
Code:
Reducer
Reducer
Code:
T-branch
T-branch
Code:
Elbow 90
Elbow 90
Code:
Round Duct
Round Duct
Code: