Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Steel Shoe
Anchor Shoe
Anchor Shoe
Code:AS 1(2)
Guide Shoe
Guide Shoe
Code:GS 1(2)
Restraints Shoe
Restraints Shoe
Code:RS 1(2)
Chiller Shoe
Chiller Shoe
Code:CS1(2,3,4)